Documento sin título

La imatge digital

Què és la fotografía?

Evolució de la càmera

Tipus de càmera

Il·luminació

Tipus de llum

Tipus de plànols

Tipus d'angles

Components de la càmera